torstai 23. tammikuuta 2014

Viisaan Saturnuksen opetuksia merkeissä

Sanotaan, että ystävä tekee joskus jopa karhunpalveluksen päänsilittelyillään. Ehkä Jupiter tähän voi syyllistyäkin, mutta Saturnus on sitten toisenlainen ystävä. Se iskee suoraan ja säästelemättä. Siksi kai Saturnus kuten usein sellaiset ystävätkin joutuvat vähän huonoon valoon. Kunnes huomataan...aikojen kuluessa siinä hyvääkin. Jatkan tähän Saturnuksen oppeja Erkki Lehtirannan säälimättömän tulkinnan kautta ja sitäkin oman tulkintani kautta, nyt merkkien pohjalta tiivistelmänä. Nämä ovat kuitenkin vain yleistyksiä, jotka muuttuvat sen myötä, miten aspektit ovat kosketuksissa muihin planeettoihin. Etupäässä Saturnus merkeissä kertoo esteistä ja rajoituksista (usein karmallisista tässä tapauksessa).


Saturnus Oinaassa (johtava tulimerkki):
Läksynä oppia hallitsemaan itseä (usein laiminlyönnit edellisestä elämästä). Kontrollin puutetta.

Saturnus Härässä (kiinteä maamerkki):
Ylikorostunut nautinnonhalu tulisi saada hallintaan.

Saturnus Kaksosissa (muuttuva ilmamerkki):
Tässä voi nousta esiin liiallinen  vakavuus ja pessimismi. Olisi hyvä muistaa Kaksosen perusluonne iloisuudessa ja kepeydessä.

Saturnus Ravussa (johtava vesimerkki):
Ongelmana vanhempien hyväksyminen ja heidän puutteellisuutensa. Nuorena omaksuttu rajoittunut ja köyhä käsitys vanhemmista voi seurata mukana aikuisena arkielämään ja vahingoittaa. Oppina olisi oikaista vanhemmuus ja löytää siihen positiivinen merkitys.

Saturnus Leijonassa (kiinteä tulimerkki):
Aspekteista riippuen ongelmana ylpeys ja ylimielisyys. Siinä korjaamisen oppiläksy!

Saturnus Neitsyessä (muuttuva maamerkki):
Energia keskittyy liiaksi järkeilemiseen ja menetelmien etsimiseen ja kokonaisuus unohtuu. Yksityiskohdat vievät liiaksi huomiota. Läksynä tasoittaa yksipuolisuutta.

Saturnus Vaa'assa (johtava ilmamerkki):
Tässä merkissä on ongelmia kumppanuuden kanssa. Avioliitto kyseenalaistetaan. Rajoittunutta elämää, jakaminen on vaikeaa. Sosiaalisissa suhteissa parantamisen varaa.

Saturnus Skorpionissa (kiinteä vesimerkki):
Seksuaalisia ongelmia, jotka vaativat korjaamista. Ylikorostuneena sitä kannattaa rajoittaa.

Saturnus Jousimiehessä (muuttuva tulimerkki):
Seikkailuhenki ylikorostunutta, joka on tarkoitus saada tasapainoon. Usein tätä rajoitetaan vastuulla ja velvollisuuksilla. Matkustelu kannattaisi kääntää 'sisäisen mielen matkusteluun'.

Saturnus Kauriissa (johtava maamerkki):
Saturnuksen vahva sijainti. Positiivinen ja negatiivinen korostuvat tässä. Positiivisena vakavuus, turva, terve kunnianhimo, varovaisuus ja kyky selviytyä. Negatiivisena tunnekylmyys, materialistisuus ja korostunut täsmällisyys. Heikot tai hyvät aspektit antavat suuntaviivoja tähän.

Saturnus Vesimiehessä (kiinteä ilmamerkki):
Rakentava sijainti Saturnukselle! Usein järkevyys korostuu ja tunteet jäävät taka-alalle. Tässä oppiläksynä olla tukahduttamatta tunteita älyllisen naamion taakse. Usein oppi voi tapahtua kumppaneiden menetyksen kautta, jotta arvot ja tärkeät asiat nousisivat esille.

Saturnus Kaloissa (muuttuva vesimerkki):
Saturnuksen ongelmallinen ja riitauttava tilanne. Saturnuksen kovat ja käytännölliset piirteet vastaan kalojen tunteellisia ja vaihtelevia tilanteita. Törmäykset opettavat, tunnealueiden ääritilanteita. Oppiläksynä tasapainon löytyminen tunneluonteen ja käytännön välille.

Miten siis yhdistää nyt huoneen sijainnin ja merkin vaikutus? Huone kertoo ongelman, merkki miten pitäisi toimia tai miten ongelmia hoitaa. Esimerkiksi minulla itsellä huone 8:n seksuaaliset ongelmat tai tukahdutettu tilanne sekä Leijonan ylpeys ja ylimielisyys voisi käydä yksiin juuri tuollaisen tukahdutetun piilottelussa. Pelko on usein ylpeyden alla. Tosin Saturnukseni hyvät aspektit tuovat siihen kevennystä varsinkin Jupiteriin. Ja kasvattavana neliönä askendenttiini. Taas Vestan yhtymä Saturnukseeni tässä luo itsehillintää ja kovaa kuria, missä yhdistyvät jing ja jan ja (Iris-tulkinnan mukaan) kasvattaa teräksistä selkärankaa. Vesta auttaa tässä saavuttamaan tasapainoa ja energiaa taidoissa ja opiskelussa itseni kanssa. Sisupussi oikein! Vaikka todellisuudentaju voi joutua välillä vaikeuksiin. Kun Saturnus on yhtymässä myös Plutoon, se onkin jo toinen tarina.

Oikeastaan tutkin senkin Ulla Palomäen kirjasta Pluto. Kun Pluto edustaa kuolemaa ja Saturnus vanhuutta, niin kuulemma jo äidinmaidossa opin, että elämässä ei voi luottaa mihinkään pysyvään, ei järjestelmissä eikä auktoriteeteissa. Huoleton elämä ei ole minua varten, sanotaan. Masennus joskus yllättää. Se että minulla olisi auktoriteettien kammo, tekee sen, että rakennan sisäisen auktoriteetin itselleni, eli yliminän, joka valvoo tiukasti tekemisiäni. (Ehkä!) Tai äärimmäisyydetkin ovat mahdollisia. Joko ylihuolehdin tai pakenen vastuuta. Minun olisi huomioitava yhteiskunnan rakenteiden puutteita ja tarttua niihin. Eli murtaa vanhat ja kuluneet arvot. 

Eli Saturnuksen vanhat rakenteet voisi murtaa Pluton kuoleman avulla. Tai sitten pitää kynsin hampain kiinni jostain vanhasta ja ehkä arvottomastakin ja katkeroitua. Liz Greenin mukaan: Jokin yksilössä ajaa hänet tavallisesti suoraan kokemuksiin, jotka repivät häneltä kaiken mitä hän haluaa ja jotka pakottavat hänet itsetutkiskeluun, kunnes hän löytää sisäisen keskuksen, jossa emotionaalisilla riippuvuussiteillä ei ole valtaa.

Siis ota tuosta nyt selvää!! Jotakin paljon haluaa Saturnus opettaa ja varsinkin Pluton kanssa! Ja jos tuon kaiken osaisi yhdistää koko karttaan ja sen moninaisiin merkityksiin, niin olispa itsetuntemusta!
Omaa karttaa voisi tutkia läpi koko elämän, eikä siitä ehkä yhtään viisaammaksi tulisi. Niin monimutkainen se on. Niin kuin ihminenkin!

Tähän kaipaan jotakin kaunista tasapainoista tanssia. Kuten tämä, Beauty in motion - Diana Visheva
Kannattaa katsoa, se on niin suggestoivan rauhoittava!

keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Mitä oppeja Saturnus ojentaa eri huoneissa?

Yleisesti Saturnus rajoittaa ahneutta ja opettaa anteliaisuutta.

Saturnus toimii parhaiten Kauriissa, on ylennyksessä Vaa'assa ja alennuksessa Oinaassa. Mitä tämä tarkoittaa? Ylennysmerkissä planeetta toimii hyvin. Alennuksessa on opposition leima. Mutta mitä Saturnus tekee eri huoneissa. Pyrin löytämään tähän tiivistelmänä omaa ymmärrystäni Lehtirannan Astrologia ja henkinen tie-kirjasta:


1. huoneessa muokataan minä-kuvaa vastoinkäymisten kautta. Inkarnaatiossa on ennalta tavoitteena luonteen muutokset, opit, mitä pitää käydä läpi. (Tässähän Saturnus on alennuksessaan Oinaan huoneen kautta.)

2. huoneessa Saturnus voi vakauttaa taloutta. Tähän huoneeseen liittyvät myös rakkaus ja kiintymys, jossa kohdataan menetyksiä. Riippuvaisuus aiheuttaa murhetta ja sen vuoksi Saturnus tässä opettaa rakastamaan suoraan sydämestä, ei tahdon tai takertumisen kautta.

3. huoneessa Saturnus toimii mielen kautta, opettaa vakautta depressiossa ja mielen tasapainottomassa tilassa. Se riippuuu onko Saturnuksella jänniteaspekteja tai hyviä aspekteja, jotka viittaavat filosofiseen ajattelutapaan. Varovaisuus ja ennaltasuunnittelu ehkäisee takaiskut.

4. huoneessa Saturnus on karmallisessa tilassa, jota persoona käy läpi vaikeuksia mm. vanhempiensa kautta ja kasvattaa luonnettaan.

5. huoneessa suhde isään vaatii ponnisteluja, Auringon huoneessa, jossa Saturnus pyrkii muuttamaan vanhoja asenteita ja rajoittaa avio-onnea mm. lapsen saamisessa. Se miten suhde isään toimii tai siitä voidaan oppia vaikuttaa yksilön tasapainoon ja kiintymyksessä muihin.

6. huoneessa Saturnus ojentaa työolosuhteita, osoittaa rasituksia ja rajoittaa, ojentaa asennetta työrooliin ja elannon ansaitsemiseen. Menestys ei tule ilman ponnistuksia.

7. huoneessa Saturnus toimii jälleen karman kautta aviollisissa suhteissa. Usein se rikkoutuu edellisen elämän aiheuttamasta surusta toista kohtaan. Yksilön on opittava tekemään muutokset itsessä ja rakennettava avioliittoa sen kautta. (Vaa'an huone, jossa Saturnus on ylennyksessä.)

8. huoneessa Saturnus rajoittaa seksuaalisuutta tiettyinä aikuiselämän kausina, oppia että se ei ole kaikki. Seksuaalisuus voidaan jopa tukahduttaa jonkin kehon sairauden kautta.

9. huoneessa Saturnus vaikuttaa filosofiaan. Yksilö rakentaa oman filosofiansa, joka voi olla hyvin rajallinen ja konkreettinen. Tehtävänä tässä olisi kuitenkin laajentaa näkemyksiä, ja ymmärtää enemmän olemassaolon tarkoituksesta. Tässä yksilö yleensä kiinnostuu henkisestä tai uskonnollisesta erillaisuudesta ja hänelle annetaan herättäviä kokemuksia.

10. huoneessa Saturnus on uran ponnistelujen takana, sen oppimisessa ja huolellisuudessa työhön. Tässä voi olla esillä myös kireät suhteet vanhempiin. (Tämähän on Kauriin huone, jossa vaikuttaa myös vastuu ja velvollisuudet, joiden kautta tämä energia voi olla apuna.)

11. huoneessa Saturnus osoittaa menneiden asioiden sovitustyötä vihamiesten kanssa. Auktoriteetit tulevat yksilön elämään osoittamaan konfliktien kautta purkamaan vihaa ja löytämään rakkautta tilalle. Usein nämä auktoriteetit ovat vanhempia.

12. huoneessa Saturnus viittaa raskaaseen edelliseen elämään, jota on täyttänyt sairaus ja yksinäisyys. Tätä persoona kantaa tiedostamattomassa tilassaan ja tämä synnyttää fobioita, komplekseja ja antisosiaalista käyttäytymistä. Niiden selvittämiseen tarvitaan usein terapioita, tai jos on hyvät aspektit, yksilö voi ymmärtää itseään alitajunnallisesti.

Aika rankkaa, tosin erittelin tulkinnat aika karrikoidusti. Saturnuksen merkitystä on avittamassa tai vahvistamassa kulmat muihin ja merkki missä Saturnus kenenkin kartalla on. Vaikuttavaa on myös se, onko planeetta perääntyvänä vai vapaana kulkeva. Perääntyvänä Saturnuksen kontrolli kasvaa tai on uhrautuva ja omaa huonon itsetunnon.  Yksilö piiskaa yhä lujemmin itseään ja on itsekriittinen. Hän usein eristäytyy tai tekee työtä yksinäisessä kammiossaan, vaikeuksia esivallan kanssa ja joko omaa liiallista tai liian vähäistä itsesuojeluvaistoa.

Vielä rankempaa siis! Uuh! Mutta se piiska, raja-aidat tarvitaan! Ei missään Saturnuksen huoneessa päästä helpolla. Kukaan ei pääse helpolla tässä elämässä. Turha luulla!tiistai 14. tammikuuta 2014

Onko Saturnus Stop-merkki linnunradan liikenteessä?


Saturnuksesta usein ajatellaan kumman negatiivisesti. Se jarruttaa, kritisoi, estää, rajaa, on poikki teloin ja oikein inhottavasti moittii ja haukkuu tekemisiä. Se tappaa! Toisaalta se voisi olla myös ihan hyvä välittäjä, joka erottaa akanat jyvistä, suodatin likaiselle ilmalle, lattiaharja roskia lakaisemassa, luuturätti likaisille paikoille ja kurittava karttakeppi opetuksessa ojentajaksi. Se tappaa vain pahan pois. Se on kuin liikenteen jakaja tai aita! Vai mitä se oikein on?Opiskelen vuorostani Johanna Karpovin näkemystä Saturnuksesta. Ymmärsin hänen Saturnussymboliikkatulkintaansa näin: Henki haluaa laajeta (Jupiter), jota persoona kantaa mukanaan kuin taikalamppua. Saturnus supistaa, rajaa tuon hengen ja alistaa sen materiaan, jota järki johtaa. Saturnus siis tarttuu kaikkeen sellaisen roinaan ja tarpeettomaan, kuuseen kurkottamisiin ja maalailemisiin, joissa ei ole realistista pohjaa... ja surutta tappaa sen. Suruahan se tuottaa persoonallekin, usein unelmien tai mielikuvien murskautumista, mutta sitten on taas hyvä aloittaa tukevalta jämerältä pohjalta.

Ennen ajettiin surutta hurvattomasti vauhdin huumassa villejä maanteitä mutkatkin joskus suoriksi. Nyt ne kaikki on rajattu kurinalaisesti aitauksin ja liikennemerkein, pyritty sillä hillitsemään kaikki hurjastelu ja yltiöpäisyys. Tuo kaikki on tehty liikenteen turvaamiseksi. Siltikin, tuollainen tie tuntuu ahdistavalta, liian kurinalaiselta ja ahtaalta. Vihaan noita keskiaitoja ja kapeita ohitusväyliä! Mutta olenkin Jousimies-Jupiter! Ja siihen tulee jopa Marsin neliö. Joten ruumiini säilyy paremmin hengissä, kun 'yltiöpäistä henkeäni' rajoitetaan.

Ymmärsinköhän oikein?

Mutta Saturnus onkin pessimisti planeetta, sanoo Johanna värikkäällä kielellään. Se on kuiva, hapan ja ikävä! Pahantuojaplaneetta! Unelmoitsijat voivatkin sen käsittää noin, mutta järkevät ihmiset luottavat siihen kuin oikeamieliseen verokarhuun. Se vie ihmisen elämästä pois kaiken tarpeettoman ja ohjaa oikeaan suuntaan. Olet pieni ihminen yhteisössä ja sinun tulee tietää paikkasi! Ei hamuta mitään liikaa!

Minulla on juuri menossa Marsin sekstiili Saturnukseeni. Minun tulisi luottaa kosmisiin suunnitelmiin. Mars raottaa Saturnuksen aitavarustusta, kääntöpaikka! Saan valita suuntaa, käännynkö takaisin ja jämähdän vai jatkanko suuntaa ja innostun. Vai muuten vain levähdän. Pääasia on se, että minulla on menemisen tai tekemisen ilo. Tai se ilo tulee oikeasta suuntapäätöksestä.  Marsin perääntyessä minulla taitaa noita kääntö- tai parkkipaikkoja olla montakin tässä vielä. Ja tämä sekstiili on avoin! 

Aurinko paistaa kevättä kohden!

Eli mielestäni Saturnus on ainakin liikennemerkki, ohjaamassa, rajaamassa, muistuttamassa, pysäyttämässäkin. Se tarkistaa sinun kuntosi, auton kunnon, ja sen että päämääräsi siihen kaikkeen nähden on realistinen.

lauantai 11. tammikuuta 2014

Taikasauvanko heilautuksia?

Oikeastaan on hauska seurata ja verratakin vähän miten tuo Mars käyttäytyy taas kun se on lähtenyt uudelle kierrokselleen ja aivan toisenlaiselle taas. Pari vuotta sitten se perääntyi Neitsyessä tehden minulle kolme yhtymää syntymäkarttani Marsille. Pakkohan silloin oli panna toimeksi. Kesäkahvilani syntyi silloin. Nyt se perääntyy Vaa'assa ja käy työnakselin eli keskitaivaan MC:n kimppuun kolmesti. Mitähän sitä nyt pistäisi alulle, sillä energioita on luvassa!

Viimeksi tässä yhtymässä minulla oli 'taikahattu' päässä ja valtavasti ideoita. Nyt kai pitäisi sitten ottaa esiin jo taivasauvakin. Tässäpä näitä sauvoja olisi!


Eipä silti! Tuolla tanssiryhmässäkin versoo sellaiset ajatukset, että sauvoja siihen tarvitaankin!

Tämä blogi on kuitenkin yksityinen ja omani. Tiedän ihan takitilleen missä se oma taikasauvani piilee. Kaikesta ei tohdi ääneen puhua. Mutta edestäni olen sen löytänyt, joskin taas jahkailen, aprikoin ja analysoin Mars-Neitsyt tyyliin.

Joka tapauksessa MC on näköjään tarkassa syynissä koko tämän vuoden. Näin löysin transiittilistaltani. Tulossa on myös Uranus oppositiossa MC:lle. Mitä ihmettä teen MC:llä eli ulkopuolisella työllä, kun olen eläkkeellä?! Mitä tämä MC oikein sisältää?

Auringon korkein kohta kartalla? Pyramidin huippu? Se kohta, missä pitäs osata kauas katsoa, sää on kirkas! Tutkiessani enemmän Mc:n eli keskipäivän merkitystä, huomaan, että se on kartan kirkkain, valoisin ja näkyvin kohta. Siinä voidaan katsoa kartan omistajan henkilöitymistä toisten silmin, sen tekemisiä toisten silmin. Sitä kuinka henkilö sijoittuu kotinsa ulkopuolelle tehtävineen, lahjoineen ja kuinka toimii yhteisössä ja yleensä yhteiskunnassa. Se ei ole pelkästään työn akseli siten kuten työn merkityksen ymmärrämme. Liian vähän sitä tulee huomioiduksi!

Lehtiranta toteaa MC:stä Vaa'assa sen viittaavan hienotunteisuuteen, viileyteen ja emotionaalisesti  hillittyyn toimintaan. Luonteenpiirteet, jotka eivät sitten yleensä ole mukana henkilöitymässä. Tämän merkin tarkoitus onkin juuri kasvattaa kaikkeen tuohon. En todellakaan ole työssä räyhääjä, vaan pyrin diplomaattisuuteen. En ole koskaan ovia paukutellut. Viileyteni saattaa olla ärsyttäväkin tekijä, mutta itseäni se on auttanut miettimään eri asianhaaroja suuntaan ja toiseen. Varovaisena se ei myöskään halua riskeerata ja usein toimii ilman kunnianhimoa. Huonehan on jousimiehen huone, merkki joka minulla taas pursuilee tuolla 1. huoneessa. Vaaka tässä MC:llä tekee hyvää.

Ensimmäinen taikasauvan heilautus ihan itselläni koskee ilmoittautumista puutarhakurssille! Eiköhän olisi aika oppia jotakin puutarhan hoidosta nyt, kun olen jo kolmatta vuotta ruusutarhaani kasvatellut! Tässä taas toimii ristikkäisenä tuo jousimiehen yltiöpäisyys! :D

Tällainenkin 'taikasauva' eli magicstick voisi olla minulle tarpeen! Mistähän tällaisia saisi?

lauantai 4. tammikuuta 2014

Mars-blogini kaksi vuotta!

No enpäs olisi uskonut!

Oikeastaan en alussa uskonut, että koskaan pystyn mitään ymmärtämään koko astrologiasta, niin vaikealta se näytti, matemaattiselta ja korkealentoiselta. En olisi ikinä uskonut, että näin innostun sitä tutkimaan. Saatikka siitä kirjoittamaan. Enkä vieläkään osaa hellittää.

Koko tämän kuukauden Merkurius-suman otan vastaan ja tiedottelen kaikenlaista. Sitä olen tehnyt eilisen ja tämän päivän. Luonut kokoontumisia ja ottanut kontaktia jopa ihan uusiin ihmisiin. Nyt on vuoro tiedottaa Marsin blogimaailmaa. 

Tänä päivänä tulee kaksi vuotta siitä kun tämän avasin, rohkeasti vain. Yksinkeskusteluahan se enimmäkseen on ollut. Tai oikeammin keskustelua astrologian kanssa, aika tiiviisti ja syvällisestikin. Hirvittää aivan. Mutta onnittelut itselleni intenssiivisyydestä. Onnittelut jaksamisesta ja innosta pitää aiheesta kiinni! Tein astro.comissa tästä aiheesta kartan, Marsin kyydis- syntymäkartan ja transiitit.

Aloitin silloin Marsini paluun tiimoilta omalla syntymä-kartallani. Mars palasi oman karttani Marsiin kolme kertaa. Tänä vuonna se palaa kolme kertaa minun työnakselilleni. Mitähän se siinä minulle käteen tyrkkää?

Mars on blogikartallani Neitsyessä, luovuuden ja huvitusten huoneessa 5, vain Saturnus siellä noita mielikuvia rajoittamassa. Neliössä Merkuriukseen, tietenkin, sillä oppia astrologiaa on melkein kuin opetella uusi kieli ja uusi maailma on aina haastavaa. Kolmiot löytyvät Aurinkoon ja Kuuhun, energiaa ja sisäistä intuitiota on löytynyt. Ac Ravussa. Kasvuni jatkuu aivan yhtä itsekeskeisesti ja oma-napaisesti kuin muutenkin elämäni Au-rapuna.

Blogikartan syntymä osui Au- Kauriille työn huoneessa, melkein DC:llä ja täytyy myöntää, että olen minä työtäkin tutkimusmerkityksessä tehnyt, työtunteja on kotioloissa kulunut (vaikea päästä kursseille) ja olen ollut aika tosissani. Tuota maa-elementtiä onkin runsain mitoin kartalla. Nyt on Kuu transiittina Vesimiehessä ja huoneessa 9, se Jupiterin huone. Seuraavan vuoden aion enemmän paneutua Jupiteriin ja Satunukseen. Jupiter tuossa onkin Härässä, kuin uhmakkaana seisomassa jalat tukevasti maassa, odottamassa että tartun härkää sarvista. Huoneessa 11 se luo uusia kasvumahdollisuuksia, ehkä enemmän kriittisesti (Saturnuksen huone). Saturnus taas on Auringon huoneessa viisi ja karjahtelee siellä leijonan tavoin. Siis mielenkiintoista.

Eikö tuo ole kuitenkin aika rikas kartta vuorovaikutukseltaan? Muutapa en osaa siitä nyt katsoa. Ei minulla monta lukijaa ole. Enemmän olen koonnut itselleni astrologisia blogeja ja sivustoja luettevaksi. Alussa oli noin 300 lukijaa kuukaudessa, jonkun verran siitä noussut, ehkä n.500 lukijaa kuukaudessa parhaimmillaan. Lukijoita on aika runsaasti mm. USA:sta, myös Venäjältä? En ymmärrä miten se toimii Venäjälle. Ehkä näissä tilastoissa on vain sattumanvaraista totuutta, ei oikeata perää.

Näillä ei väliä, mutta joskus on hauskaa katsella tilastoja ja ihmetellä tätä blogimaailmaa.

Tuon tähän erään hyvin rakkaan kukan jo lapsuudestani. Onhan se Iiris, sateenkaaren valtiatar ja sopii näihin avaruudellisiin juttuihin. Sillä sitähän tämä on! 


Tonttuleikkiä parhaimmillaan? Venäläistä tripaskaa! Eiköhän se ole ihan Marsin tanssia!

keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Astrokalenteri ja henkilökohtaiset planeetat

Uusi vuosi on jo tuonut elämääni kaksi tosi hienoa asiaa, oikeastaan kolme, joten se on hyvä aloittaa toiveikkaasti. Sille tässä ruusu! Tummanpunainen Tove Jansson (pihamaaltani kuvattu)! Tämä on sitä Jupiterin Ravussa antamia lahjoja. Siellä se tämän stelliumini kanssa tällaista ravitsee.


Olen pyörinyt astro-sivuilla, niistä suomenkielisellä aktiivisesti ainakin seitsemän vuotta. Nyt tosin 'ääneni' on siellä hiljentynyt, en paljoa ota osaa keskusteluihin.

Aika hauskaa tuo kehitys, jos nyt sitä tällaiseksi voi kutsua. Mutta ensin menin sinne lukemaan horoskooppejani; viikko-, kuukausi-, ja vuosihoroskooppeja, jotka ovat ilmaisia. Sitten rupesin ottamaan osaa foorumikeskusteluun. Siellä uskalsin ottaa jopa erilaisia testejä oppimastani astrologian alalla ja varsinkin mielikuvaversioita.

Seuraavaksi aloin seuraamaan transiittejani sitä mukaan kun käytäntöä opin ymmärtämään. Nyt melkein vaan katselen vuositransiittilistoja. Horoskooppien lukeminen on jäänyt melkeinpä kokonaan pois. Myös kartan tekemisissä sekä astro.fi että astro.com ovat erinomaisia sivuja.

Olen vuosittain tilannut astro.fi-sivulta vuosihoroskooppini transiitteineen. Parin vuoden ajan siihen on liittynyt myös astrokalenteri. Nyt vasta huomasin, kuinka hauska siitä on seurata henkilökohtaisten planeettojen (merkuriuksen ja venuksen) liikehdintää. Tutkin, että loka- ja marraskuussa tuota kalenteritaulukkoa valtasi Venus-liikehdintä. Nyt tammi- ja helmikuussa siellä vipeltää Merkurius täyttäen melkeinpä tuon taulukon. Ennen joulua tosin mieltäni täyttikin tunnemaailma, arvomaailma ja ystävien kohtaaminen. Nyt on edessä uusien asioiden suunnittelu, opiskeleminen ja tiedottaminen. 

Huomasin muuten jännän jutun, kun yritin tähän liittää kalenteria. Sen mukana olisi avautunut henkilökohtaiset sivut, ja eihän sellainen passaa. Mutta voin kertoa, että noista transiiteista on 13 pelkästään Merkuriuksen transiitteja. Loppukuussa on kolme Venuksen transiittia, yksi Marsin ja yksi Jupiterin transiitti. 

Joten toimeksi tyttö!

Oiskohan Merkurius räppiä? Work, work!