torstai 25. elokuuta 2016

Logos-lehdestä poimittua 'minuutta'

Jälleen luin suurella mielenkiinnolla Suomen Astrologisen seuran lehteä Logos. Kiitokset siitä!

Kyösti Tarvaisen artikkeli voimakkaan planeetan määrittelemisestä oli hyvä ja osuva omaan plutonimaisuuteeni. Ja moni muukin artikkeli iski tajuntaani.

Tässä tuon julki Dane Rudhyarin artikkelisarjaa huoneista: Ongelmia, joita me kaikki kohtaamme -12 huoneen symboloimana. Sarja alkoi 1. huoneen sisällöstä tulla omaksi todelliseksi Itseksi. 

Tässä artikkelissa sain vahvistusta sille, miten ymmärrän esim. omaa karttaani. Siis, jos haluaa opiskella, kannattaa liittyä Suomen Astrologiseen seuraan, jolloin saa tämän lehden käsiinsä.

Kuten edellisellä sivulla olen todennut, niin liian harvat ovat kiinnostuneita tuntemaan itseään. Enemmän he haluavat aina vain tietää mitä tapahtuu tulevaisuudessa suuret odotukset mielessään, eivätkä huomaa, että he itse omilla vahvuuksillaan, jos tuntevat ne, ovat sitä luomassa. Muistan aina eräällä 3-4. luokalla, jossa aloittelin lapsifilosofiaani, erään pienen tytön ajatuksen käsitteestä Tulevaisuus. Hän oli kirjoittanut henkeäni pysähdyttävän lauseen: Tulevaisuus on sisälläni. Kun käsittelin tuota lausetta luokassa, joka oli jo oppinut arvostamaan toistensa ajatuksia, syntyi hyvin syvällinen keskustelu siitä kuinka totta tuo lause oli. Oppilaat pystyivät sen todistamaan omilla sanoillaan, kuten: - Kun suunnittelen jotakin asiaa, niin mietin sitä sisälläni ja sitten lähden sitä tekemään.

Aikuinen usein odottaa, että jotakin tapahtuu ulkopuolelta, jokin onni potkaisee, ja unohtaa omat kykynsä luoda tuota onnea.

Rudhyar pohtii pitkään noita samoja asioita. 

Artikkeli, joka käsitteli myös Ascendenttia, nousumerkkiä, vahvisti paljon omaa tulkintaani siitä. Hän korostaa Auringon vaikutusta energiatyyppinä ja ascendentista lähtevät huoneet siinä mihin ja kuinka tuota energiaa käytetään. Hän sanoo ascendentin olevan kohta, jossa uusi elämän impulssi saa ulkoisen ja konkreettisen  muodon maan päällä. "Sen vuoksi se on myös kohta, jolloin impulssi näkyy alkuperäisessä puhtaassa luonteessaan, ennen kuin se värittyy ja muuntuu. Tämän muutoksen aiheuttaa taistelu, jolla impulssi yritää määritellä itsensä ulkoisesti, maanpäällisten ehtojen vallitessa ja usein kohdaten menneisyyden vastarintaa, joka yrittää aina kesyttää uusia luovia impulsseja."

Tuo oli pikkuisen vaikeaa ja sen voi tulkita usealla tavalla, esimerkiksi mitä hän menneisyydellä tarkoittaa. Liityn kuitenkin siihen, että oma energialaatu löytyy Aurinkomerkistä, Ja kaikki muu kartalla kertoo sen käytöstä. Se on se avaruudellinen tila, jota maan päällä jaetaan ja syntymähetki kuinka se ilmenee. Ascendentti laukaisee hetken 'Minä olen'. Astrologia tässä voi antaa ratkaisun oman olemassaolon arvoitukseen. Se miten erottuu muista, esimerkiksi samoista Aurinkomerkin omaavista, sen alkulähde on Ascendentissa. Joka tapauksessa Rudhyar ei näe Aurinkoa yksilöllisyyden symbolina, eikä Ascendenttiakaan yksinänsä persoonallisuuden symbolina. Koska Ascendentti vaihtuu nopeasti, on jopa minuuteista kiinni, hän näkee hengen työstämisen erityisen yksilön kautta ja sen kautta mikä on heissä uutta. Hän sanoo: "Olla "henkinen" on kykyä tuoda sisäisen henkisyys ja oma yksilöllisyys erottuvaan polttopisteeseen, Jumala sisällämme pitää ulkoistaa, näyttää ja aktivoidan."

Jokaisen tulisi hyväksyä se, että on erilainen eikä pyrkiä samaistumaan johonkin ryhmään tai kansallisuuteen. 

Siis hänen mielestään Aurinko ei ole se yksilöllisyys, vaan teho muiden planeettojen kanssa, millä täyttää minuutta ja ainutlaatuista tehtäväänsä maan päällä.

Rudhyar'lla käyttää tässä symbolikieltä. Syntymäkartta on 'Jumalan kaavio' ja ratkaisut ongelmiin kuin 'lääkemääräys Suurelta Parantajalta'. Ja tässä on 12 huoneen mahdollisuutta varmistaa erilaisuutesi. 1. huoneessa löydät itsesi egona.

Mitä on siis syytä tarkastella 1. huoneessa?
- Onko siellä vahvana toimeksiantajana Mars, yleisesti huoneen hallitsija? 
- Osuuko 1. huone Oinaan merkkiin, joka on sen huoneen oma merkki? Silloin huone on vahva.
- Mikä planeetta nousee tässä huoneessa eli nouseva planeetta, joka on lähinnä Ascendenttia? Ymmärsin, että sen vahvuus korostuu, mitä lähempänä se on Ascendenttia ja millaiset kulmat ovat muihin planeettoihin, jolloin se käyttää voimaansa muiden yli ja syntyy liioiteltu ego. 
- Onko huoneessa monta planeettaa? Jos ei ymmärrä näiden luonnetta, voi syntyä hajaannusta ja jakautumista kuten voi käydä Saturnuksen ja Neptunuksen kesken. 
- Onko huone ilman planeettoja? Silloin painopiste on Ascendentilla.
- Miten toimii Ascendenttia hallitseva planeetta? Sehän on koko kartan hallitseva planeetta. 
- Millainen on vastakkainen huone 7. Toimiiko se 1.huonetta tukien vai estäen.

Jos kartalla on molemmat, sekä nouseva että hallitseva planeetta, niin hallitseva on 'hallitsija', joka määrää koko minuudesta ja nouseva on 'pääministeri', joka hoitaa kaikki ulkokohtaisimmat käytännön toimet.

Näin minä olen ymmärtänyt artikkelin sisältöä.

Artikkelin on kääntänyt suomeksi Raimo A. Nikula.

tiistai 16. elokuuta 2016

Plutonimaista mietiskelyä

Olen joutunut pysähtymään oman olotilani puimiseen. Ja ihmekös, kun on Pluto neliö MC.

Sen haluan jättää kuitenkin vähän taka-alalle ja irvailla asioita Pluton kustannuksella, ei kuitenkaan ihan totisena. Tällainen tutkiskelu juontaa karttani Pluto yhtymä Saturnus -kuviosta, uskoisin. Se on tosin aika löysä, 6 asteen erotuksella, mutta siinä keskellä palaa Vestan tuli, Leijonassa kaikki. Tämä kuvio on varmaankin karttani syvätonkijan, itsekriittisyyden, epäilijän ja jopa kyynisyyden alkulähde. Joten antaa tulla! On hyvä joskus vain paahtaa tulemaan.

Millainen olisi hallitsija, joka taitaisi astrologian? Osaisiko hän astrologian pohjalta hallita hyvin maatansa? Vai osaisiko hän käsitellä paremmin ihmisiä omaksi hyväkseen saadakseen valtaa ja kunniaa? Ja unohtuu, että hänen pitäisi olla enemmän palvelija. Tätä voisi kysyä kaikki astrologian harrastajat omassa pienessä piirissään. Minäkin tässä. 

Eikö usein hallitsijat olekin aivan tietämättömiä astrologian perusteista, onneksi? Eikö juuri heillä olekin neuvonantajana astrologi, se takapiru tai uskottu neuvonantaja. Ja hänkin voi manipuloida omaksi hyväkseen hallitsijaansa tai toisessa tapauksessa kasvattaa häntä hyvään. 

Ajatella, jos politiikkomme olisivat astrologeja. Tai papit? Luottaisimmeko heihin? Vai ajattelisimmeko, että nyt he ymmärtävät kansaa ja tilanteita?

Tekeekö astrologia ihmisestä paremman? Vai pahemman? 


Tosiasiana pidetään sitä, että itsetietoisuus oli tärkeä askel ihmisen älyllisessä kehityksessä. Ja yhä on, olisi. Kuinka moni edes ymmärtää, mitä itsetietoisuus on? Kuka välittää tai yrittää ymmärtää? Jos itsetietoisuus johtaa älykkyyteen, miksi sitä ei opeteta enemmän, puhuta siitä enemmän? En minä sellaisesta ole koulussa koskaan kuullut. Vai onkohan se joskus vilahtanut opetussuunnitelmien teksteissä? Itsetietoisuus, itsetuntemus, tajunnallisuus. Itsekritiikkiä on kyllä opeteltu pienestä jo, ja annettukin lapselle valta katsoa ja osoittaa edistymisensä ja puutteensa itse. Joskus mietin, onko se liikaa lapselta vaadittua.

Astrologian parissa kuulen usein lauseen: - No kyllähän minä itseni tiedän, mutta olisi kiva tietää tulevaa.
Kuinka vaikeaa onkaan pysähtyä itsen äärelle! Nenä mennä viipottaa aina eteenpäin parempaa toivoen.

Edelleen voitaisi kysyä, onko älykkyys hyvää?  Mielestäni sillä tehdään yhtä paljon pahaa kuin hyvääkin. Yhden usko hyvään on toisen näkemys siitä paha. Olen seurannut suurella mielenkiinnolla TV:n sarjoja Englannin Ruusujen sodista, samalla aiheesta myös kirjoja lukien. Hyvän ja pahan taistelua eri näkökulmista! Kunnian ja vallan, periaatteiden ja ylpeyden taistelua! Ja jokainen on uskonut taistelevansa hyvän asian puolesta. Jokainen uskoi kuoleman olevan suurta sankaruutta!

Astrologian pääpaino on itsetuntemuksessa. Jotenkin näkisin, että se on käsi kädessä itsetietoisuuden kanssa ja jopa tajunnallisuuden kanssa. Olen opiskellut astrologiaa tässä vuosia. Olenko tullut paremmaksi vai olenko tullut huonommaksi? Onko jotain tajuttu enemmän tai jätetty huomaamatta? Pelkään, että yksi uusi kiinnostus on aina poissa jostakin toisesta asiasta.

Ainoa asia mitä astrologian opinnoista olen ymmärtänyt saavani, on tasapainoisuus... ehkä, eli ymmärtämisen laajentuminen, eri näkökulmien huomioonottaminen. Tasapaino itsen tekemisen, toimimisen ja uneksimisen kanssa suhteessa ympäristöön. Mitenkähän lukijani tämän ymmärtäisi? Miten oman tilansa tässä?

Sanotaan, että Pluto ravistelee sisintä myöten silloin kun henkilö, yhteisö ja ihmiskunta on kulkemassa väärään suuntaan. Taivaalla seilaileva möhkyräkö sen tiedostaisi?! Ei. Vaan ihminen älykkyydessään on luonut sille tällaisen mahdin. Pluto on ihmisen mielikuvan arkkityyppi, kuten muutkin planeetat omalla merkityksellään. Kuten ihminen yrittää ulottua aina vain laajemmalle ajattelussaan, niin Pluto tuolla kaukana luo sille symbolin ja kiinnekohdan. Se muistuttaa meitä jostakin syvemmästä ja uudistuvasta ajattelutavasta, jolla voisimme saavuttaa ehkä oman henkisen kasvumme tai jopa yhteisön kasvun mahdollisuuden.

Astrologinen teksti on täynnä ohjeita, neuvoja, vinkkejä, varotuksia ja ennen kaikkea lauseita, joita jokaisen kuitenkin jossakin elämän vaiheessa kannattaa pohtia. Jos emme kuuntele vanhempiamme , lapsiamme tai politiikkoja. Jos emme kuuntele pappia tai terapeutteja. Jos emme kuuntele muuta kuin lukemalla viikkolehtien horoskooppeja tai tutkimalla astrologiaa, niin onhan sekin jotakin. 

Minulla on vieressä Ulla Palomäen Pluto-kirja. Ajattelin, että katselen sivuilta Pluton oppia Ullan tulkitsemana. Se jäikin koskemattomana tuohon viereen. Tuli toisenlaista purkausta, ehkä paatosta tai toisenlaista törkyä mielen syövereistä. Hyvä juttu näinkin ottaa etäisyyttä arkipinnan olotilasta Pluton ohjaksissa harmaan kylmänä sadepäivänä. 

Minulla on ollut Pluto neliössä MC:hen jo pian kaksi vuotta ja on tämän vuoden loppuun. Ja totta on, että olen miettinyt kovastikin, että mitä ihmettä olen tässä maailmassa tekemässä ja mitä varten. 

Luen siis taas uudelleen tottuneemman astrologin tulkintaa astro.fi -sivustolta tästä kuviosta ja lihavoin niitä sanoja, jotka sopivat neuvoiksi tähän omaankin elämäntilanteeseeni ja varmaan monen muunkin:

"Tällä jaksolla menee monelta naama vakavaksi, sillä nyt mitataan sosiaalista asemaasi suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Sinulla on oma tehtäväsi suuremmassa kokonaisuudessa. Tätä tehtävää suorittaessasi voit tuntea todella eläväsi myös töitä tehdessäsi, ja silloin urallasi tapahtuu myös jatkuvaa edistymistä. Niiltä osin, kun tuo kehitys on pysähtynyt, osoittaa luonto sinulle kaapin paikan tämän transiitin kuluessa. Joskus suhteettoman koviltakin tuntuvilla vastoinkäymisillä on lopulta vain hyvin rakentava tarkoitus sosiaalisen asemasi kannalta. 


Koska tämä on avautuva neliö, jättää Pluto sinulle mahdollisuuden hampaat irvessä taistella ongelmia vastaan ja olla näkemättä, mistä todella on kysymys. Voit siis kieltäytyä luopumasta kehityksesi vastaisista tehtävistä ja jatkaa puurtamista sinulle kuulumattomien asioiden kimpussa, jolloin vastahanka jää pysyväksi ja tekee elämästäsi kohtuuttoman raskasta. Uskaltaessasi hyväksyä vastoinkäymiset merkkinä väärästä suunnasta tai vääristä toimintatavoista tulevat asiat korjaantumaan, eivät välttämättä ihan kivuttomasti, mutta kuitenkin.Samanaikainen sulkeutuva neliö keskiyölle pakottaa sinut näkemään, kuinka paljon ulkoisia ja todellisuuden vastaisia malleja olet rakentanut kodin ja perheen ympärille. Nyt eivät voimasi riitä raahaamaan mukana mitään valheellisia turvallisuuden muotoja. Jos olet rakentanut sisäisen turvallisuutesi puolison, lasten tai asunnon varaan, tulee otteesi nyt kirpoamaan. Tässä vaiheessa sinulta ei kysytä yhtään mitään, vaan luopuminen tapahtuu monien yhteensattumien summana, joiden edessä olet voimaton. Kaikki mikä on rakentunut rakkauden ja ilon ympärille, tulee tietysti säilymään ja entisestään lujittumaan. Mitään pelättävää tässä ajassa ei siis todellisuudessa ole vaikka se varmasti tulee pelottavalta tuntumaan.

Sinun valintasi ratkaisee onko menetyksistä hyötyä vai haittaa tulevalle elämällesi. Kieltämällä tapahtuvat muutokset ja taistelemalla niitä vastaan osoitat oman kypsymättömyytesi ja tapahtumat jäävät pitkäksi aikaa painamaan mieltäsi. 


Jos pystyt pelosta ja tuskasta huolimatta luottamaan luonnon suureen viisauteen ja hyväksymään vaikeatkin tapahtumat tulet saamaan kaiken menettämäsi moninkertaisesti takaisin transiitin mentyä ohitse."


Tuo ei ole aivan helppotajuisinta tekstiä! Hyvä kuitenkin pysähtyä noiden lauseiden ääreen! Joku on pohtinut mitä kirjoittaa tai sitten antanut herkän intuition suoltaa sanoja, kuin lahjana toiselle. Ne voivat olla tarpeen jollekin. Minullekin! Kiitos! En usko, että tässä on tarkoitus manipuloida kenenkään ajatusmaailmaa, saada kunniaa tai valtaa. Uskon, että kritiikkiä tulee ja kiitosta vähemmän. Totesin kylläkin astro-foorumilla, että ihmiset kiittävät, kunhan joku vain jotakin sanoo jollekin. Sanat ovat tärkeitä!

perjantai 5. elokuuta 2016

Toivon, että astrologia puhuisi totta!

Saahan aina toivoa!

Eikö juuri horoskooppejakin lueta suuren toivon vallassa? Jospa tuleva toisi jotain hyvää. Kyllä myönteinen muistetaan, varotuksia ei niinkään!

Minua pikkuisen jännittää huominen päivä. Se on valtakunnallinen avoimien puutarhojen päivä. Ja tässä minulla yksi sellainen. Tuskin ykskään kukka enää kukkimassa! Jokunen ruusu. Mutta siistinyt olen, paljon työtä tehnyt. Tietenkin sitä toivoo vieraita myös tulevaksi.

Siis toivon, että tämä Venuksen sekstiili Aurinkooni olisi totta huomisessa!

Luovuutesi puhkeaa kukkaansa tämän päivän kaikissa puuhissasi ja saat aiheellista huomiota osaksesi. Voit jopa hiukan irrotella tietoisena tavallista suuremmasta vetovoimastasi.