maanantai 9. joulukuuta 2013

Jupiter eri merkeissä

Koska olen harjoituksen vuoksi tulkannut paljon ystävillenikin karttoja ja varsinkin planeettojen sijaintia, otan nyt tähän esille tämän tärkeän Jupiterin ja tiivistän sille noita energioita eri merkeissä. Tästä löydän itsekin sitten nopeasti vähän osviittaa kun tarvitsen. Nimittäin Raimo Nikula sanoo, että kartalla Jupiter kertoo, minkä elementin ja laadun kautta ihminen kokee paikkansa ja kasvunsa yhteisössä.

Tässä lyhykäisesti nämä merkit, jotka poimin ymmärrykseni mukaan Nikulan kirjasta Astrologian ihmiskuva ja vähän omalla tavallani värittäen (minullahan on Jupiter Jousimiehessä :D).

Jupiter Oinaassa (elementti tuli, laatu johtava, ulospäin kääntynyt): Tässä on hiukan itseriittoinen tapa pitää kiinni omista näkemyksistä ja arvoista. Hän voi aloittaa jopa uuden sosiaalisen liikehdinnän kritiikkinsä kanssa, laittaa alulle adresseja ja kirjoitella arvosteluja lehtiin rohkeasti omalla nimellään. Hän on taistelija ja uskoo vankasti olevansa oikeassa ja edistävänsä yhteistä hyvää. Hänen kasvunsa tapahtuu yleisön vastakritiikillä, toisenlaisilla näkemyksillä, joita hän kyllä hyvin hitaasti nieleskelee. Kun sitten jokin kolahtaa, hän tulee innolla mukaan.

Jupiter Härässä (elementti maa, laatu kiinteä, sisäänpäin kääntynyt): Henkilö toimii yhteisöä palvellen usein käytännön töissä tuottamalla jotakin näkyvää. Hän on kiinni vanhoissa arvoissa, pitää niistä kiinni ja muistuttaa helposti niistä toimiessaan " Näin teki minun isänikin!". Häntä voi pelottaa uudet aatteet ja uudet kulttuurit. Hän voi olla juuri yksi niistä perussuomalaisista ajattelijoista, joka löytävät paikkansa politiikassa. Tai uskonnon taustalta pitää lujasti kiinni kirkon vanhoillisista näkemyksistä. Eipä silti, hän voi testamentata jollekin hyväksi katsomalleen historialliselle säätiölle koko perintönsä.

Jupiter Kaksosissa (elementti ilma, laatu muuttuva, ulospäin kääntynyt): Tämä henkilö tähtää tietoon. Kun tulee kysymys, hän tarttuu ensimmäiseksi nettiin tai puhelimeen ja vaahtoaa tietämyksellään. Hyvän muistinsa ja tarkkanäköisyytensä ansiosta häntä kuunnellaan, ja hän pätevöityy johonkin sosiaaliseen alueeseen, usein kulttuurin saralla, missä hän voi olla esillä ja esittää ideoitansa. Luovalla voimallaan hän erottuu joukosta usein karismaattisuudellaan. Hänen voimansa  helposti hajaantuvat, eikä hän voi hallita kaikkea tietoa. Yleisön kritiikki ajaa hänet silloin nuolemaan haavojaan ja miettimään mitä uutta hän voisi seuraavaksi tehdä. 

Jupiter Ravussa (elementti vesi, laatu johtava, sisäänpäin kääntynyt): Tämä energiahan on vallalla juuri nyt. He joilla Jupiter on Ravuissa, kohtaavat asiat ja yhteisön tunteittensa kautta. Ehkä juuri se elefanttivitsi, että "mitähän tuo minusta ajattelee?" sopii tähän. Tässäkin osana yhteisöä, henkilö etsii itseään myös juuriensa kautta, vanhoja arvoja ja historiaa ylläpitäen. Hän voi innostua sukututkimuksesta, jonka avulla hän tutustuu laajemmasti sukuunsa. Tai hän voi lähteä tutkimaan kotiseudun historiaa ja tuoda sitä arvoonsa ja esiin. Hän tekee sitä minkä tuntee itselle tärkeäksi, rakkaaksi ja tekee sen selväksi miksi muidenkin kannattaa sitä arvostaa. Hän tuokin sillä kunniaa ja arvostusta itselleen. 

Jupiter Leijonassa (elementti tuli, laatu kiinteää, ulospäin suuntautunut): Tässä henkilö odottaa ennen kaikkea arvostusta ja kunniaa siltä elinpiiriltä missä hän kasvaa. Hän lähtee helposti mukaan sosiaalisissa liikkeissä puhetorveksi ja näkyvälle paikalle. Hän voi olla se ammattiyhdistysten tuki ja äitihahmo. Tai sukunsa suuri matroona, joka järjestää juhlia ja jolta pyydetään puheita. Hän keskittyy siihen minkä tuntee hyväksi ja uskoo sen kaikille olevan hyväksi kuuntelematta sitä pienintä tai yksinäistä. Hän ei jaksa keskittyä pikkuasioihin. Vaateliaisuudessaan hän usein joutuu törmäyksiin, mutta jos on viisautta pyytää anteeksi ja joskus nöyrtyä, hänestä voi tulla suuri johtaja ja edellä kävijä. Hänellä on kykyä organisoida ja luoda suhteita.

Jupiter Neitsyessä (elementti maa, laatu muuttuva, sisäänpäin kääntynyt): Hän on yhteisössä palveleva, auttava ja tarkkanäköisyydessään puutteisiin tarttuva henkilö. Hän löytää sosiaalisen paikkansa toisten tarpeiden tyydyttämisessä. Hän 'kuolee' yhteisön jäsenenä, jos kukaan ei tarvitse häntä enää tai kukaan ei pyydä apuun. Hänen on vaikea sitä itse tarjota. Hän on käytännön ihminen, tottuu helposti uusiin laitteisiin ja opettaa niitä muille. Hän järjestelee, arkistoi ja siinä yhteydessä jopa komentaa muita. Hän uskoo helposti osaavansa jotakin paremmin kuin muut, mikä jossakin tilanteessa ärsyttää. Jos hän ei saa haluaamaansa arvoa tai kiitosta työstään tai hänet syrjäytetään, hänestä saattaa nousta ankara kritisoija jopa hyökkäävällä ja ilkeällä tavalla. 

Jupiter Vaa'assa (elementti ilma, laatu johtava, ulospäin kääntynyt): Hänellä on usein tarve olla samoin ajattelevien tai samoin harrastavien ihmisten kanssa. Hän työstää ihanteittensa mallia ja tapaa toimia.Tämä henkilö voi olla kauneudenhoitoalalla, sisustusalalla tai muotialalla tuomassa esiin trendejä, joista hän innostuu. Hän voi olla kierrätysmuodin edelläkävijä tai uusien luontaistuotteiden esittelijä. Tai johtavana henkilönä eri kulttuurien esille tuojana. Hän on välikätenä sosiaalisten vaatimusten ja yksilön tarpeitten välillä. Hän helposti sopeutuu, joustaa, kuuntelee kaikkia ja ottaa huomioon monia asianhaaroja. Kohtuus ja oikeus ovat hänen ohjenuoriaan. Hän kasvaa yleisön palautteesta ja kritiikistä. Siksi hän voi löytää itsensä myös akateemisena tutkijana, mutta myös alistettuna ja nöyryytettynä kulmapubin asiakkaana.

Jupiter Skorpionissa (elementti vesi,laatu kiinteä, sisäänpäin kääntynyt): Hänen ajatusmaailmansa liikkuu suurissa linjoissa, yleismaailmallisissa asioissa ja sen tietämyksen ja ymmärryksensä vuoksi hän usein väsyttää kuulijansa. Hän pyörii helposti talouselämän kuvioissa ja rahamaailmassa. Hänellä on myös kunnianhimoa nousta johtohenkilöksi ja saavuttaa muutoksia yhteiskunnassa. Hän voi pyöriä pörssimaailmassa tai talousasiantuntijana yleisötilaisuuksissa. Hän haluaa myös valtaa ja osaa manipuloida muita saadakseen sitä. Toisaalta hän voi omistautua yhteiskunnan työvälineeksi ja edistää aineellista ja henkistä kulttuuria Nummelan sanoja lainatakseni. Hän voi tehdä myös täydellisen kärrynpyörän, jättää vanha ja löytää itsensä parantajana tai luontaistalouden esilletuojana. Siinäkin hän kaivaa tietoa ja tekee testejä.

Jupiter Jousimiehessä (elementti tuli, laatu muuttuva, ulospäin kääntynyt): Tämä henkilö on synnynnäisesti valmis omaksumaan tehtäviä, jotka tuovat hänet yhteiskunnan keskeisten toimintojen piiriin, sanoo Nummela. Tässä Jupiter on omassa merkissään ja siksi voimallinen. Henkilöstä tulee  joko yhteisönsä ajatusmaailman sovinnainen vanki tai itsenäinen näkijä riippuen hänen kehityksestään. Hän helposti imee yhteisönsä vaikutteita, mutta yhtä helposti kulkee omaa tietään.
Hän tähtää maailmaa parantavaksi filosofiksi tai psykologiseksi auttajaksi. Hän omaksuu helposti erilaiset maailmannäkemykset ja kulttuurit, on suurpiirteinen ja lojaali. Mutta yhtä helposti hän voi alkaa käännyttämään ihmisiä omiin arvoihinsa ja periaatteisiinsa ja olla ylemmyydentuntoinen, olla kangistunut sovinnaisuudessaan ja kerskailija. Yhtä helposti hänestä voi tulla hyvä ymmärtäjä,  kuuntelija tai kasvattaja. Ja kaikkea tältä väliltä.

Jupiter Kauriissa (elementti maa, laatu johtava, sisäänpäin kääntynyt): Henkilö luo sosiaalisen paikan itselleen vastuuntuntonsa ja velvollisuuden tunteensa kautta. Hän luo luotettavan kuvan itsestään. Hän pitää kiinni kuitenkin vanhoista perinteistä ja tavoista toimia, eikä hänen ole helppoa joustaa tai ottaa uusia käytäntöjä vastaan. Sen vuoksi hän voi joutua syrjäytetyksi varsinkin niissä toimissa, joissa tarvitaan uutta teknologiaa ja uusia suuntia. Silloin tulee esiin kärkäs ja kade arvostelija ja kyynikko. Käytännön ihmisenä hän voi kuitenkin olla luotettava ja turvallinen johtaja. Teoreettisena hänestä voi tulla kulttuurin tutkija, antropologi tai arkeologi tai kätkeytyy yliopiston tutkijan huoneisiin.

Jupiter Vesimiehessä (elementti ilma, laatu kiinteä, ulospäin suuntautunut): Tässä henkilö keskittyy yhteistyöhön ja veljeyteen. Hän helposti toimii ihanteittensa mukaan ja on innoissaan uskoen parantavansa ympäristön elinolosuhteita ja maailmaa. Hän on kriittinen, oikeudenmukainen ja kiinnostunut yhteiskunnan asioista. Ennen kaikkea hän haluaa vapaata ja lojaalia tilaa ja on kiinnostunut siihen liittyvistä opeista ja filosofioista. Kaikki ahdasmielisyys ja 'laput silmillä' toiminta kavahduttaa häntä. Hän tarttuu haasteeseen ja toimii. Tai jos näkee jotain mahdottomaksi, hän peräytyy, ja hakee toimintaa jossa hän ja lähiympäristö saa mielihyvää, vaikka vain talkoohenkisestä työskentelystä. Hänen elämänarvonsa on lähimmäisten hyvinvoinnissa enemmän kuin kunniassa ja vallassa. Hän on usein mukana politiikassa vähempiosaisten puolella ja vaatii tasa-arvoa. Kansainvälinen yhteistyö myös kiinnostaa häntä. Kaikessa tässä hän peilaa omaa kehitystään tai suree saamattomuuttaan.

Jupiter Kaloissa (elementti vesi, laatu muuttuva, sisäänpäin kääntynyt): Tässä tulee esiin eniten idealistista uskoa parempaan ihmiskuntaan. Henkilö pyrkii auttamaan juuri vähempiosaisia tai kärsiviä osallistumalla yhteiskunnalliseen parannustyöhön. Ehkä juuri hän pystyttää ruoka-anniskelun vähävaraisille tai on mukana rahankeräyksessä tai osallistuu kulkueisiin tai Green Peace-juttuihin. Hänellä on uskoa siihen, että yksilö voi vaikuttaa. Siksi hän voi tuoda myös taiteellisella alueella esiin näkyvää kritiikkiä tai lyödä pystyyn yleisöä puhuttelevan näyttelyn. Hän ei työssään odota kiitosta eikä arvonantoa tai rahaa. Hän tekee kaiken tämän pyyteettömästi ja uskolla ihmisen hyvään ja parempaan elämään, minkä pohjana ei niinkään ole materiaalinen hyvinvointi vaan henkinen turvallisuus ja arvostus. Jos henkiset energiat eivät yllä tähän, henkilön on vaikea huomata omaa arvoansa, kehitystänsä ja viisauttansa ja usein kätkeytyy nuolemaan haavojaan yksinäisyyteen.

Hm...olipas työtä tässäkin! Mutta antoisaa. Siis Jupiterilla on kaksi suuntaa, tarttua mahdollisuuksiin, uskoa itseensä ja nähdä työnsä tuloksia, saada kunniaa ja arvostusta. Tai tarttua mahdollisuuksiin ja menettää usko itseensä ja kykyihinsä ja saada nenillensä, piiloutua jonnekin katkerana ja unohdettuna.
Noiden ääripäitten välissä on kuitenkin hyvin laajasti tilaa toimia yhteisössä ja kasvaa!

Jos Marsiin rinnastin usein yksitanssin, etsin tähän ihan omaksikin iloksi ryhmätansseja, jotka kuvaavat minusta hyvin Jupiterin energiaa. Tässä Bollywood-tanssia!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Olen tosi iloinen kommenteistasi!